تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Cchik Ki

AXE KICK

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Yup Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Tollyo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای  دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

toollyo yup cha ki
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

Yup Hu Ri Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahneso Phaku Ro Cha Gi

آنزو پاکرو چاگی

(داخل به خارج)

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


تکنیک های تانگ سودو

یوپ چاگی

Yup Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)ضربات دست در تانگ سودو(بخش اول)

برای دانلود فایل پی دی اف بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربه

بال دئونگ چاگی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

آموزش ضربه آپ چاگي

AHP CHA GI

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

نريو چاگي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربات پا

ضربه دی چاگی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)ضربات پا

دول ريو چاگي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)ضربات دست در تانگ سودو

ها دان ماک کی

HA DAN MAHK KI

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربات دست در تانگ سودو

ای جی کوان سو

ee ji kwan soo

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

آموزش ضربات در تانگ سودو

PHAL KUP CHI GI

پال کوپ چی گی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

MI RU MAHK KI

میرو ماک کی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات دست در تانگ سودو

AHNESO PAHKURO MAHK KI.

آنزو پاکرو ماک کی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)پاکزو آنه رو ماک کی

PAHKESO AHNU RO MAHK KI

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آشنایی با ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh) آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو(8)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو(7)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو(6)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو(5)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
آموزش ضربات تانگ سودو(4)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات تانگ سودو(3)

به ادمه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات تانگ سودو(2)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب