تاريخ : چهارشنبه 1393/09/26 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

جیپ کیو سان کٌن کیوک

jip kye son kong kyuk

برای دریاف فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه 1393/09/20 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
 

ایل جی کوان کن کیوک

il ji kwon  Kong Kyuk

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه 1393/09/07 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

آشنایی با ضربات در تانگ سودو

بان جول کٌن کیوک

ban jul kong kyukتاريخ : چهارشنبه 1393/08/28 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

آموزش ضربات در تانگ سودو

كاپ كوان كٌن كيوك

Kap Kwon Kong Kyung

براي دريافت فايل بر روي عكس زير كليك كنيد.

 تاريخ : یکشنبه 1393/08/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو

 یاک سودو کُن کیوک

YUK SOO DO Kong Kyuk

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه 1393/08/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

سو دو کُن کیوک

soo do Kong Kyuk

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1393/08/05 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

آموزش ضربات در تانگ سودو

کوان سو کٌن کیوک

Kwan soo Kong Kyuk.2

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه 1393/07/30 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کوان سو ُکُن کیوک

KWAN SOO KONG KYUK

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : چهارشنبه 1393/07/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

آموزش ضربات در تانگ سودو

تولیو چون دان کٌن کیوک

tollyo chun dan  Kong Kyuk

 تاريخ : شنبه 1393/07/05 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

 کاپ کوان کُون کیوک

kap kwon Kong Kyuk

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه 1393/06/26 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

 کوان دو کُون کیوک

kwon do kong kyuk

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه 1393/06/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

Wheng Jin Kong Kyuk

وین جین کُن کیوک

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : چهارشنبه 1393/06/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

آموزش ضربات در تانگ سودو

سان دانگ کُون کیوک

Sang Dahn Kong Kyuk

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

 

آموزش ضربات در تانگ سودو

Chong Dahn Kong Kyuk

چوُن دان کُن کیوک

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : جمعه 1393/05/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی یوپ هوری گی

E DAN  DWI Yup Hu Ri Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه 1393/05/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی  پاک زو آن رو چا گی

E dan dwi Phakeso Ahnero Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1393/05/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

ای دان دی آنزو پاک رو چاگی

E Dan DWI  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : سه شنبه 1393/04/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ های تانگ سودو

E DAN Dwi HURI GI

ای دان دی هوری گی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه 1393/03/29 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

 

ای دان دول ریو چا گی

  E Dan Dull Ryo Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : جمعه 1393/03/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E DAN YUP CHA KI

ای دان یوپ چا کی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 

 تاريخ : سه شنبه 1393/03/13 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

E Dan AHP Cha Ki

ای دان آپ چاگی

برای دریافت کلیپ بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : شنبه 1393/03/03 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

 

کلیپ تانگ سودو

PI CHA GI (PET CHA GI

پی چاگی

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه 1393/01/10 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


دی تولیو یوپ هوریو چا  کی

Dwi Tollyo Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس کلیک کنید
تاريخ : جمعه 1392/11/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Cchik Ki

AXE KICK

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه 1392/11/20 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : جمعه 1392/11/11 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Yup Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه 1392/11/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Tollyo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه 1392/10/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای  دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

toollyo yup cha ki
تاريخ : سه شنبه 1392/10/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه 1392/10/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه 1392/10/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه 1392/09/25 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

Yup Hu Ri Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه 1392/08/14 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahneso Phaku Ro Cha Gi

آنزو پاکرو چاگی

(داخل به خارج)

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.

تاريخ : سه شنبه 1392/08/07 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


تکنیک های تانگ سودو

یوپ چاگی

Yup Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : جمعه 1392/03/10 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)ضربات دست در تانگ سودو(بخش اول)

برای دانلود فایل پی دی اف بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : شنبه 1392/03/04 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربه

بال دئونگ چاگی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1392/02/22 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

آموزش ضربه آپ چاگي

AHP CHA GI

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1392/02/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

نريو چاگي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1392/02/12 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربات پا

ضربه دی چاگی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1392/02/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)ضربات پا

دول ريو چاگي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1392/01/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)ضربات دست در تانگ سودو

ها دان ماک کی

HA DAN MAHK KI

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1392/01/18 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربات دست در تانگ سودو

ای جی کوان سو

ee ji kwan soo

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1391/12/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

آموزش ضربات در تانگ سودو

PHAL KUP CHI GI

پال کوپ چی گی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1391/12/20 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

MI RU MAHK KI

میرو ماک کی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1391/12/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات دست در تانگ سودو

AHNESO PAHKURO MAHK KI.

آنزو پاکرو ماک کی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1391/12/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)پاکزو آنه رو ماک کی

PAHKESO AHNU RO MAHK KI

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1391/11/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آشنایی با ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1391/11/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1391/10/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1391/10/21 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1391/10/17 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1391/10/10 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/10/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh) آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/15 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1391/08/23 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1391/08/16 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو(8)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1391/08/09 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو(7)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1391/08/02 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش ضربات در تانگ سودو(6)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/07/22 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات در تانگ سودو(5)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/07/15 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
آموزش ضربات تانگ سودو(4)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/07/08 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات تانگ سودو(3)

به ادمه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/07/01 | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)آموزش ضربات تانگ سودو(2)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب